Menu Sluiten

Organisatie

De cursus wordt gegeven op 32 donderdagavonden per jaar in de VREDESKERK in Goes.

Elke cursusavond bestaat uit twee leseenheden van ieder 80 minuten, met soms twee verschillende vakken van verschillende docenten op één avond.

In de schoolvakanties is er doorgaans geen les.

Lestijden:

19.00 – 20.20 uur les 1
20.20 – 20.40 uur pauze
20.40 – 22.00 uur les 2

Opzet cursus

In het 1ste en 2de jaar van de CTV Goes ligt het accent op de theoretische vakken. In het 3de jaar wordt deze kennis verdiept door toepassingen in kerk, maatschappij en persoonlijk leven. In dit jaar is er bij uitstek ruimte voor opdrachten die vragen om samenwerking, openheid, inzet en persoonlijke beleving. Men kan ervoor kiezen alleen de eerste twee jaar te volgen.

Iedere cursusavond wordt aan twee groepen les gegeven.

Dit jaar, 2022, zal in september gestart worden met een eerste en een derde jaarsgroep.

Toelating en werkwijze

De cursus staat open voor iedereen. Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Een kerkelijke binding is ook niet noodzakelijk. Wel vragen wij een open houding ten opzichte van andere cursisten en de verschillende docenten.

De eerste cursusavond op donderdag 08 september 2022 is een kennismakingsavond voor de eerste jaarsgroep.

Docenten en medecursisten stellen zich aan elkaar voor en u ontvangt dan alle informatie over wat u de komende jaren te wachten staat.

Docenten

De docenten hebben allemaal ervaring met lesgeven. Alle docenten zijn academisch geschoold en een aantal van hen is expert op hun vakgebied.

Ze zijn protestants of rooms-katholiek.

Werkvormen

De cursus kent diverse werkvormen. Naast informatieoverdracht is er ruimte voor onderling gesprek en ontmoeting. Vooral bij de praktische vakken, werken de docenten met opdrachten. Er is geen toetsing. Iedereen kan zelf bepalen hoeveel tijd hij of zij besteedt aan de voorbereiding en verwerking van de leerstof.

Lesstof

Tegenwoordig worden de eventuele syllabi zoveel mogelijk per e-mail bij de cursisten aangeleverd. Mocht dat een probleem zijn, dan is daar altijd een oplossing voor te vinden.

Een enkele keer vraagt de docent u een bepaald boek aan te schaffen.

Bovendien wordt er geregeld naar bepaalde boeken verwezen. De cursist bepaalt zelf of hij deze boeken daadwerkelijk gaat lezen.

Evaluatie

Per jaar worden twee lessen gereserveerd voor evaluatie van de leerstof en de manier waarop de docenten lesgeven.

Iedere cursusgroep vaardigt een cursist af naar de begeleidingscommissie die enkele malen per jaar vergadert.

Eindopdracht

De cursus wordt afgesloten met een slotbijeenkomst waarin de cursisten hun werkstuk kunnen presenteren. Hierin wordt een onderwerp naar eigen keuze behandeld of een terugblik op de cursus gegeven, waarin hij/zij aangeeft wat het geheel voor hem/haar heeft betekend.

Een zodanig werkstuk is geen verplichting maar wordt nadrukkelijk aanbevolen.

Op deze bijeenkomst (slotdag) ontvangen de cursisten, op basis van aanwezigheid, een certificaat van de CTV Goes.

‘Fantastische cursus, geniet elke donderdagavond. Een oase van rust in een drukke werkweek’.