Menu Sluiten

Organisatie

De cursus wordt gegeven op 32 donderdagavonden per jaar in de VREDESKERK in Goes.

Elke cursusavond bestaat uit twee leseenheden van ieder 80 minuten, met soms twee verschillende vakken van verschillende docenten op één avond.

In de schoolvakanties is er in principe geen les.

Lestijden:

19.00 – 20.20 uur les 1

20.20 – 20.40 uur pauze

20.40 – 22.00 uur les 2

Opzet cursus

In het 1ste en 2de jaar van de CTV ligt het accent op de theoretische vakken. In het 3de jaar wordt deze kennis verruimd door toepassingen in kerk, maatschappij en persoonlijk leven. In dit jaar is er bij uitstek ruimte voor opdrachten die vragen om samenwerking, openheid, inzet en persoonlijke beleving. Men kan ervoor kiezen alleen de eerste twee jaar te volgen.

Iedere cursusavond wordt aan twee groepen les gegeven.

Dit jaar, 2023, zal in september gestart worden met een eerste en een tweede jaarsgroep.

Toelating en werkwijze

De cursus staat open voor iedereen. Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Een kerkelijke binding is ook niet noodzakelijk. Wel vragen wij een open houding ten opzichte van andere cursisten en de verschillende docenten.

De eerste cursusavond op donderdag 07 september 2023 is een kennismakingsavond voor de eerstejaarsgroep.

Docenten en medecursisten stellen zich aan elkaar voor en u ontvangt dan alle informatie over de invulling en programmering van de cursus.

Donderdag 14 september 2023 beginnen de lessen voor beide groepen.