Menu Sluiten

Nieuws

Afscheid derdejaars groep

Onlangs werd in Goes afscheid genomen van de derdejaars groep van de cursus Theologische Verdieping  voor gemeenteleden. Dr. Aarnoud Jobsen reikte de certificaten uit aan de deelnemers die een betrokken en hechte groep zijn geworden en de opgedane kennis en ervaring kunnen toepassen op hun werk, maar ook in kerken en parochies. Op de foto de docenten dr. Noëla Polet, dr. Aarnoud Jobsen, ds. Gert Jan Smit, ds. Nelleke van der Linden en dr. Mar van der Veer samen met hun ‘studenten’. In september wordt weer met een nieuwe groep gestart.

derdejaarsgroep 2023

Een nieuwe cursus Theologische verdieping

“In een moderne cultuur zal de vraag naar God niet verdwijnen. Ook haar maatschappelijke relevantie niet. De moderniteit kan zichzelf niet verabsoluteren zonder haar eigen grenzen te overschrijden. En zonder de samenleving zelf in gevaar te brengen. Het is juist de begrensdheid die toont dat de vraag naar God altijd weer zal gesteld worden en nooit zal verstommen. De Godsvraag zal onvermijdelijk een pertinente vraag blijven voor de mens zelf en voor het samenleven van mensen.”   (Citaat uit het boek: “Geloof en Godsdienst in een seculiere samenleving” van Kardinaal Jozef De Kesel. Uitgever: Halewijn, Antwerpen 2021).

Een nieuwe cursus theologische verdieping

Op 07 september is het weer zo ver. Dan start er een nieuwe cursus theologische verdieping in de ‘Vredeskerk’ te Goes.

 Er zijn verschillende redenen om deze cursus te gaan volgen. De cursus is geschikt voor wie:

–           meer wil weten van het eigen geloof en de Bijbel

–           meer wil weten van christelijke spiritualiteit

–           sterker wil staan en mondiger wil worden in geloofszaken

–           meer kennis wil opdoen voor geloofsopvoeding, catechese en bezoekwerk

–           bewuster kerkdiensten wil beleven

–           open wil staan voor ‘andersdenkenden’

–           zich wil verdiepen in betekenis van religie in onze huidige samenleving

–           oude bronnen wil onderzoeken om nieuwe inspiratie te vinden.

Tijdens de cursus wordt veel geleerd, maar ook veel afgeleerd. Dat is de reactie van een oud-cursist: “Er bleek bij mij overbodige ballast te zijn, waarvan ik dacht dat het belangrijk was voor mijn geloof, maar wat volstrekt overbodig bleek, en mijn geloof zelfs in de weg stond”. In de eerste twee jaar van de cursus wordt een brede basis gelegd. Aan de orde komen de bijbelvakken Oude en Nieuwe Testament. Daarnaast het vak Dogmatiek dat voor veel nieuwe cursisten steeds een verrassing is: het gaat niet om het aanleren van kerkelijke dogma’s, maar om een verdieping in de geloofspraktijk die door de eeuwen door is ontstaan en steeds wordt vernieuwd. Bij het vak Kerkgeschiedenis komt ook de wisselwerking met cultuur, muziek en andere kunstvormen aan de orde, dus geen aaneenschakeling van jaartallen en personen. Bij het vak wereldgodsdiensten is er vooral veel aandacht voor de islam en het boeddhisme. Dat betekent ook inzicht in de wisselwerking tussen godsdienst en mondiale politiek. Het vak filosofie maakt duidelijk hoe er op verschillende manieren kan worden nagedacht over godsbeelden, wereld- en mensbeeld. Zo krijgt de cursist een inzicht in de denkkracht en de wijsheid door de eeuwen heen.

Na twee jaar kan men met de cursus stoppen. De praktijk is dat vrijwel alle cursisten door willen gaan met het derde jaar, waarin de kennis die opgedaan wordt in de eerste twee jaar wordt toegepast in meer praktische vakken: pastoraat, liturgiek, diaconaat, kerkmuziek en ethiek.

Het unieke van de cursus in Goes is dat de cursus oecumenisch is: protestanten en katholieken, maar ook andersdenkenden zijn van harte welkom. Ook mensen die geen kerkelijke binding hebben kunnen veel aan deze cursus hebben.

De docenten zijn zowel van protestantse als katholieke origine. Vrijwel alle docenten zijn al lange tijd aan de cursus verbonden. Ze hebben een grote kennis van hun vakgebied. Met veel passie willen ze blijven doceren. Ook weer aan een nieuwe groep. Op donderdag 24 augustus is er een voorlichtingsbijeenkomst in de Vredeskerk, Ds. W.H. van der Vegtplein 2, 4461 NG Goes. Maar u kunt zich ook eerder opgeven om verzekerd te zijn van een plek in de nieuwe cursus. Dat kan bij Dhr. Henk van Elzelingen, Westerzicht 586, 4385 BV Vlissingen, tel: (0118) 47 28 18. E-mail: hvelzelingen@zeelandnet.nl.

Voor meer inlichtingen kunt u ook telefonisch of via de e-mail contact opnemen met de cursusleider Dr. Aarnoud Jobsen, tel: (0113) 21 11 88. E-mail: ajobsen@zeelandnet.nl.