Menu Sluiten

Geschiedenis

In 1979 werd de cursus opgericht als cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG) door de Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk. In 1988 sloten de Gereformeerde Kerken zich bij dit initiatief aan. Sinds 2004 valt de cursus onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk in Nederland, door wie zij ook wordt gefaciliteerd. In de begin jaren negentig van de vorige eeuw sloot in Goes, en dat is landelijk gezien uniek, ook het dekenaat Zeeland van de RK-kerk zich aan en de cursus kreeg de naam Theologische Vorming voor Gemeente- en Parochieleden (TVGP). Sindsdien hebben ongeveer 500 mensen de cursus gevolgd. In de praktijk wordt de cursus ook regelmatig door mensen uit andere geloofsgemeenschappen gevolgd, bijvoorbeeld uit evangelische richting, de vrijgemaakte kerk en het Leger des Heils. Daarom is in 2007 de naam vereenvoudigd tot Cursus Theologische Vorming (CTV) Goes. Om aan te sluiten bij de landelijke werkgroep is in 2013 de naam veranderd in Cursus Theologische Verdieping. Landelijk wordt de afkorting TVG nog steeds gebruikt, maar vanwege het oecumenische karakter wordt de cursus in Goes aangeduid met CTV.