Menu Sluiten

Docenten

De docenten zijn ervaren en specialist op hun vakgebied. Ze zijn van protestantse of van katholieke huize en dat is uniek in Nederland. De meeste docenten zijn predikanten of pastors. Zij werken in een kerkelijke gemeente of parochie, in het onderwijs of in de maatschappelijke dienstverlening.

Dr. Aarnoud Jobsen, cursusleider en docent Oude Testament , Wereldgodsdiensten en Kerk en levensbeschouwing

Al sinds 1983 is Aarnoud Jobsen verbonden aan de cursus. Na zijn studie Nederlands ging hij lesgeven op een middelbare school en begon hij aan zijn studie Theologie. Eerst in Brussel en later in Kampen, waarna hij predikant werd in Grijpskerke. Ondertussen promoveerde hij in Brussel op een gedeelte van het boek Numeri en werd hij voorzitter van het deputaatschap Kerk en Israël. Na Grijpskerke werd Jobsen predikant in Zierikzee en in Goes. Sinds 1 juni 2017 is hij met emeritaat. Dr. Jobsen publiceerde veel artikelen, commentaren en boeken op het gebied van het Oude Testament.

Dr. Bert ten Kate, docent Nieuwe Testament en Oosters-Orthodox Christendom

Bert ten Kate studeerde Theologie in Leiden en werd daarna Hervormd predikant in Dedemsvaart. Sinds 1997 is hij predikant van de Protestante Gemeente in Bergen op Zoom. Hij ontdekt graag in de Bijbel de actualiteit van de beloften en geboden om die vervolgens te vertalen naar het leven van alledag. Geen overbodige luxe in deze zo verwarrende en vrijblijvende tijd. Jezus gaat ons daarin voor en brengt mensen over alle grenzen heen bij elkaar. In het vak Nieuwe Testament komt de persoon van Jezus uitgebreid aan de orde.

Ds. Gert Jan Smit, docent Kerkgeschiedenis en  Liturgiek

Smit studeerde theologie en wijsbegeerte in Utrecht, Oxford en Amsterdam. 
Hij was assistent voor de vakken Dogmatiek en Kerk- en dogmageschiedenis aan de Theologische faculteit van de Rijksuniversiteit Utrecht. Werkte als journalist bij het Utrechts Nieuwsblad en als redacteur bij Teleac. Sinds 1985 werkzaam als predikant. Eerst in Chaam c.a. en van 1994 -2015 predikant in de Nieuwe Kerk in Middelburg en sindsdien Universiteitspastor van The Roosevelt Academy. Hij maakte ruim twintig jaar deel uit van de redactie van ‘In de Waagschaal’. [/toggle]

ds. Dick Stap, docent Filosofie, Wereldgodsdiensten/Boeddhisme en Ethiek

Dick Stap (Rotterdam, 1958) is emeritus predikant in de PKN. Hij studeerde theologie en vergelijkende godsdienstwetenschap in Leiden en later ethiek aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen. Hij was werkzaam in het onderwijs en later als predikant. Hij werkte jarenlang als ethicus en geestelijk verzorger in het ziekenhuis van Terneuzen (Zeeuws-Vlaanderen). Filosofie heeft zijn bijzondere belangstelling. Hij publiceerde enkele boeken. Zijn werk werd meermaals bekroond. In de cursus geeft hij filosofie, ethiek en boeddhisme.

Dr. Noëla Polet, cursusleider en docent Dogmatiek, Spiritualiteit en RK liturgie

Na de Sociale Academie in Gent studeerde Pastor Polet in Leuven Gosdienstwetenschappen en Dogmatiek. Zij is werkzaam geweest in het hoger middelbaar onderwijs in België en 3 jaar in Ethopië. In 2007 behaalde zij haar masters in Spiritualiteit aan de universiteit van Nijmegen. Pastor Polet was tot voor kort als pastor werkzaam in de regio Hulst (Zeeuws-Vlaanderen). Zij beëindigt een promotieonderzoek met als titel: ´De weg van Adélaïde Marie Champion de Cicé. Een zoektocht van het hart in bewogen tijden´, over de stichteres van de Sociëteit van de Dochters van het Hart van Maria, een religieuze congregatie in het geheim gesticht tijdens de Franse Revolutie. Zij promoveert op 14 september 2017 aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Ds. Nelleke van der Linden, docent Pastoraat

Nelleke van der Linden studeerde theologie in Utrecht en werd Hervormd vicaris in Utrecht. Daarna predikant in Nijmegen en vervolgens in Goes. In het pastorale en diaconale werk ontdekte ze het belang van relaties in het welzijn van ieder persoon. Daarom volgde zij de tweejarige opleiding contextueel pastoraat in Utrecht en enkele jaren daarna de tweejarige vervolgopleiding contextuele hulpverlening in Antwerpen. Contextueel pastoraat luistert naar de pastorant binnen haar of zijn belangrijke relaties en houdt rekening met de voortdurende bewegende balans tussen geven en ontvangen in ieders persoonlijke leven. In het vak pastoraat komen, naast de basisthema’s, enkele contextuele thema’s aan de orde.[/toggle]

Dhr Bram de Wolf, docent Kerkmuziek door de eeuwen heen

Bram de Wolf (1958) studeerde de hoofdvakken Orgel en Schoolmuziek aan het Brabants Conservatorium te Tilburg. In Bergen op Zoom was hij als organist / continuo-speler onder meer verbonden aan de Nederlands Hervormde Gemeente en Hortus Musicus Religiosus. In 1980 werd hij aangesteld als orgeldocent aan de Zeeuwse Muziekschool. Vanaf 1985 is hij in Middelburg als cantor-organist actief geweest in de Gereformeerde Hofpleinkerk en in 2001 volgde zijn benoeming bij de Evangelisch Lutherse Gemeente. Na de opheffing van de E.L.G. in 2013 werd het Lutherse kerkgebouw door de Oud Katholieke Statie Zeeland in 2014 overgenomen. In april 2016 is dit gebouw officieel tot Sint-Augustinus Kerk gewijd. Bram is tot op heden als organist aan deze kerk verbonden. Als docent Kunst Muziek en leerlingondersteuner is hij werkzaam op locatie Van de Perre van de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren te Middelburg.