Menu Sluiten

Docenten

De docenten hebben allemaal ervaring met lesgeven. Alle docenten zijn academisch geschoold en een aantal van hen is expert op hun vakgebied.

Ze zijn protestants of rooms-katholiek.

Dr. Aarnoud Jobsen, cursusleider en docent Oude Testament, Wereldgodsdiensten, Jodendom en Ethiek

Al sinds 1983 is Aarnoud Jobsen verbonden aan de cursus. Na zijn studie Nederlands ging hij lesgeven op een middelbare school en begon hij aan zijn studie Theologie. Eerst in Brussel en later in Kampen, waarna hij predikant werd in Grijpskerke. Ondertussen promoveerde hij in Brussel op een gedeelte van het boek Numeri en werd hij voorzitter van het deputaatschap Kerk en Israël. Na Grijpskerke werd Jobsen predikant in Zierikzee en in Goes. Sinds 1 juni 2017 is hij met emeritaat. Dr. Aarnoud Jobsen publiceerde veel artikelen, commentaren (op de Bijbelboeken Numeri en Ezechiël) en boeken op het gebied van het Oude Testament. Ook is hij als gastdocent betrokken bij de (na)scholing van docenten godsdienst in het openbaar onderwijs.

Dr. Noëla J. Polet, cursusleider en docent Dogmatiek, Spiritualiteit en RK liturgie

Na de Sociale School (Arteveldehogeschool, St Annaplein 31 te Gent) studeerde Pastor Polet Godsdienstwetenschappen en later Dogmatiek aan de Theologische Faculteit van de KUL te Leuven. Zij is gedurende 20 jaar werkzaam geweest in het hoger middelbaar onderwijs in België en 3 jaar in Ethiopië (priesteropleiding in Addis Abeba). In 2007 behaalde zij haar masters in Spiritualiteit aan de universiteit van Nijmegen. Pastor Polet was tot voor kort als R.K. pastor werkzaam in de regio Hulst (Zeeuws-Vlaanderen). In 2017 beëindigde zij een promotieonderzoek met als titel: ´De weg van Adélaïde Marie Champion de Cicé. Een zoektocht van het hart in bewogen tijden´, over de stichteres van de Sociëteit van de Dochters van het Hart van Maria, een religieuze congregatie in het geheim gesticht tijdens de Franse Revolutie. Zij promoveerde op 14 september 2017 aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Dr. Mar van der Veer, docent Kerkmuziek en Filosofie

Mar van der Veer (1951) studeerde orgel en schoolmuziek aan het Rotterdams Conservatorium. Na een loopbaan als docent muziek aan de CSG Prins Maurits te Middelharnis studeerde hij theologie aan de Faculteit voor Protestantse theologie en Religiestudies in Brussel. Zijn eindscriptie van het vak filosofie wijdde hij aan de betekenis van de ziel van Plato tot Levinas. Aan de Utrecht University behaalde hij eind 2020 een doctoraat in de geesteswetenschappen door een onderzoek naar het geloof van Felix Mendelssohn Bartholdy vanuit zijn 5800 brieven. Hij is aan de Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies verbonden als gastdocent sacrale kunst. Aan de Universiteit Antwerpen volgt hij momenteel specifieke colleges filosofie. Naast het voorgaan in kerkdiensten is hij als cantor/organist verbonden aan de Thomaskerk in Zierikzee. Regelmatig gaat hij ook voor in kerkdiensten.

Drs. Josée van de Putte, docent Nieuwe Testament

Drs. Josée van de Putte studeerde achtereenvolgens theologie in Brussel en Amsterdam, waar zij ook kennis maakte met de “Amsterdamse school – exegese”. Na haar studie volgde aanvullende pastorale opleidingen. Daarna werkte zij als docent godsdienst aan het Katholieke Mendelcollege in Haarlem en werd verpleeghuispredikant in het Johanniter verpleeghuis Theodotion in Laren NH. In 1990 werd zij gemeentepredikant in Badhoevedorp en was ze gedeeltelijk werkzaam in het pastoraat rond en op Schiphol. In 2001 werd zij predikant van de Samen op Weg gemeente Laren/Eemnes. Daarna volgde de terugkeer naar Zeeland, waar ze momenteel verbonden is aan de gemeente Dreischor/Noordgouwe op Schouwen-Duiveland.

In de zomermaanden studeert zij in Rome, een opleiding CDCS,( Cultural Dimensions of Christian Spirituality), waarbij aandacht aan het Nieuwe Testament en het vroege christendom wordt gegeven. In haar pastorale praktijk legt ze graag verbindingen met verhalen uit het Nieuwe Testament.

Ds. Gert Jan Smit, docent Kerkgeschiedenis en Liturgiek

Smit studeerde theologie en wijsbegeerte in Utrecht, Oxford en Amsterdam. Hij was assistent voor de vakken Dogmatiek en Kerk- en dogmageschiedenis aan de Theologische faculteit van de Rijksuniversiteit Utrecht. Werkte als journalist bij het Utrechts Nieuwsblad en als redacteur bij Teleac. Sinds 1985 werkzaam als predikant. Eerst in Chaam c.a. en van 1994 -2015 predikant in de Nieuwe Kerk in Middelburg en sindsdien Universiteitspastor van The Roosevelt Academy. Hij maakte ruim twintig jaar deel uit van de redactie van ‘In de Waagschaal’.

Ds. Nelleke van der Linden, docent Pastoraat

Nelleke van der Linden studeerde theologie in Utrecht en werd Hervormd vicaris in Utrecht. Daarna predikant in Nijmegen en vervolgens in Goes. In het pastorale en diaconale werk ontdekte ze het belang van relaties in het welzijn van ieder persoon. Daarom volgde zij de tweejarige opleiding contextueel pastoraat in Utrecht en enkele jaren daarna de tweejarige vervolgopleiding contextuele hulpverlening in Antwerpen. Contextueel pastoraat luistert naar de pastorant binnen haar of zijn belangrijke relaties en houdt rekening met de voortdurende bewegende balans tussen geven en ontvangen in ieders persoonlijke leven. In het vak pastoraat komen, naast de basisthema’s, enkele contextuele thema’s aan de orde.